Informace o programech

Nabídka programů - každoroční nabídka nových verzí našich programů. Každý rok dojde ke změnám formulářů a zákonů a z nich vyplývajících dalších legislativních změn. Proto je nutné každý rok upravit naše programy, a někdy i dost podstatně, abychom to potom příští rok museli upravit znovu. Na této stránce je informace o těchto každoročních úpravách programů, která je našim uživatelům rozesílána e-mailem a je zde i odkaz ke stažení objednávkového listu.

Ceník programů obsahuje kromě názvu programu a jeho ceny také určení pro DOS nebo pro Windows a dále také krátkou informaci o programu včetně čísla poslední verze i s popisem úprav posledního upgrade. Podrobnější údaje o každém z programů můžete vyvolat kliknutím na odkaz v názvu programu.

Další odkazy, týkající se vždy konkrétního programu směřují na:
1) informace o posledním upgrade daného programu,
2) nápovědu programu,
3) demoverzi programu ke stažení.
Při stažení a spuštění nápovědy můžete získat další informace o chování a fungování programu a také o způsobu práce s ním. Stažení demoverze programu provedete kliknutím na text "Stažení demoverze", stahovaný soubor instalačního balíčku zvoleného programu uložte třeba na plochu vašeho počítače a odtud potom můžete dalším kliknutím provést spuštění souboru s instalací demoverze. Demoverze programů, ačkoliv jsou zkomprimovány, jsou poměrně velké a podle programu může se všemi potřebnými knihovnami jít o 3 až 13 MB. Proto bude doba stahování souboru záviset na způsobu a rychlosti vašeho připojení k internetu.

Objednávka odkazuje na stránku s formulářem, který můžete použít k objednání našich programů. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko odeslat a formulář bude odeslán prostřednictvím vašeho poštovního klienta (např. Outlook). Jestliže v době vyplňování formuláře nejste připojeni, bude odeslán až po vašem připojení se k internetu.


Minimální konfigurace počítače

Tato část se týká pouze starších počítačů s velikostí operační paměti pod 1 GB. Jako naprosto minimální doporučenou konfiguraci počítače pro naše programy pro Windows lze uvést procesor Pentium 122 MHz a 32 MB operační paměti (to v případě OS Windows 95, jinak platí: čím vyšší verze OS - tím více operační paměti je potřeba! ).

Uvedené minimum se týká případu, kdy je na počítači nainstalován OS Windows 95. Jestliže se rozhodnete vylepšit počítač a místo 32 MB osadíte paměťový modul 128 MB a následně pak nainstalujete XP, jste přibližně tam, kde předtím. I když je pravda, že XP lépe zvládají stránkování paměti a jsou celkově spolehlivější.

Následující údaje uvádějí velikost operační paměti pro různé OS Windows.

  • Windows 95:
32 MB, lépe 64 MB
  • Windows 98, Millenium Edition:
64 MB, lépe 96 MB
  • Windows NT 4.0:
64 MB,  
  • Windows 2000:
96 MB, lépe 128 MB
  • Windows XP:
128 MB, lépe 192 MB
  • Windows NT Server:
128 MB, lépe 160 MB
  • Windows 2000 Server:
160 MB, lépe 256 MB

Nedostatek paměti poznáte tak, že váš disk bude neustále swapovat a že se Windows budou snažit stále znovu a znovu uvolňovat paměť systému odkládáním nepotřebných dat na disk, což značně zpomalí běh většiny spuštěných programů. Může to dojít až tak daleko, že některý z programů přestane pracovat úplně a začne v určitém místě padat.Tisk do souborů

Kromě tisku do souborů, vytvářených interními funkcemi programů (většinou s příponou PRN), je možné využít ještě i jiný způsob. Toto řešení ale lze použít pouze u těch programů, které umožňují výběr tiskárny. Navíc je k tomu nutné mít některý z programů, který po nainstalování do vašeho počítače vytvoří jakousi virtuální tiskárnu, na kterou potom budete posílat tiskové výstupy z programu a která je bude zpracovávat a místo tisku je bude ukládat ve formátu pdf (většinou).

Tyto programy lze nejlépe najít na serverech, zaměřených na software. Některé lze stáhnout i jako freeware, jiné mají podmínku 30 nebo i 60-ti dnů používání nebo jsou volně ke stažení jejich neregistrované verze, v nichž jsou ale různá vyskakovací okna nebo reklamní bannery. Než takový program ale začnete používat naostro, nezapomeňte se přesvědčit, že dokáže pracovat s češtinou (háčky a čárky!). To není samozřejmost!

Pro některé z těchto programů navíc existují i české překlady, které lze také najít na internetu, takže potom máte plně nebo alespoň převážně počeštěnou verzi.
Nedokážu doporučit ten nejlepší program, já jsem krátce vyzkoušel dva nebo tři, a asi nejvíc mi vyhovoval pdf995 nebo doPDF . Ale musíte si sami zkusit, který z těchto programů bude vám a také vašemu počítači vyhovovat nejvíc.

Velkou výhodou tohoto způsobu tisku je to, že místo hromádky papírů máte jeden nebo více souborů, které můžete bez problémů (a bez velkých nároků na místo) zálohovat a uschovat nebo je můžete hned odeslat třeba mailem, bez dalšího zpracovávání scanerem a pracným upravováním.


Instalace programů

Všechny naše programy jsou zabalené a zkompilované do instalačního balíčku jediného souboru. To umožňuje jednak zmenšit výslednou velikost celé instalace a také to, že místo několika adresářů a podadresářů s jejich mnoha soubory je potřeba pouze jediný soubor.

Instalace programu se spouští právě tímto souborem a jeho název tvoří [název programu + číslo verze] s příponou exe. Po spuštění kliknutím nebo stiskem Enter Vás instalační program provede celou instalací. Nejprve se dotáže na cílový adresář - přednastaven většinou bývá název programu. Po jeho potvrzení tlačítkem "Dále" budete dotázáni ještě na název programové skupiny, která se během instalace vytvoří pod tlačítkem "Start" v podskupině "Programy". Název této programové skupiny je opět název programu nebo jemu podobný (třeba u programu Jízdy je to "Deník jízd", daňové programy DapF05, DapF06, DapF07 a další jsou zase ve skupině DapF). Opět stejným tlačítkem potvrdíte programovou skupinu a můžete pokračovat dále.
Po zadání těchto údajů (cílový adresář a programová skupina) se zobrazí kontrolní okno, ve kterém je vidět umístění cílového adresáře s celou cestou a programová skupina. Zde stiskem tlačítka "Instalovat" dokončíte instalaci a do skupin tlačítka start a na plochu obrazovky se přidají nové ikony pro spouštění nainstalovaného programu a na disku bude vytvořen nový adresář se všemi potřebnými soubory.
Některé z programů se hned po instalaci mohou samy spustit, provedou si základní nastavení a budou po vás chtít vyplnit parametry programu.


K základnímu ovládání programů

V našich programech jsou použity tyto objekty:

Okna jsou hlavním objektem programu. Vše důležité, co program dělá a hlavně, co se vás týká a co můžete ovlivnit se děje v oknech.

Každý program má nějaké základní okno, které se zobrazí po spuštění programu a odkud začínáte všechny činnosti. V průběhu práce s programem se objevují různá další okna a "aktivní okno", ve kterém máte pracovat je vždy nahoře a má tmavě modře prosvětlenou horní lištu, tzv. titulkový pruh. Dokud nesplníte nebo neprovedete všechny požadované úkony v aktivním okně, nepustí vás zpět nebo na další okno.

Po některých operacích se objevuje zpráva o úspěšném nebo neúspěšném provedení a ukončení činnosti, při objevení tohoto informačního okna se okno pod ním znepřístupní a aktivní je pouze okno se zprávou, čekající na odkliknutí nebo potvrzení Entrem. Teprve potom se znovu zpřístupní okno, ve kterém jste předtím pracovali a můžete pokračovat.

V jiných případech se může objevit okno s dotazem. Chová se úplně stejně a znepřístupní okno pod sebou a čeká na vaši odpověď. Máte na výběr ze dvou možností - Ano pokračuje v dané operaci, Ne ukončí provádění příkazu nebo probíhající operace.

Vyvolání klávesou F10 nebo levým Alt+podtržené písmeno položky menu, pohyb po menu je umožněn kurzorovými šipkami. Aktivování příkazu stiskem Enter nebo kliknutím myší.

Pokud je v okně tlačítek více - pohyb z jednoho na druhé kurzorovými šipkami nebo TABelátorem, aktivování tlačítka stiskem Enter nebo mezerníku. Jsou vždy šedá, vybrané (tzn. "aktivní") tlačítko je zvýrazněno tečkami po obvodu. Právě tlačítka spouští téměř všechny procedury a akce programu, kromě příkazů z menu.

V případě myši reagují tlačítka na jedno kliknutí levým tlačítkem myši (levé nebo pravé, podle nastavení pro pravou nebo levou ruku ve Windows).
Některým tlačítkům je přiřazena tzv. horká klávesa, kterou můžete požadované tlačítko aktivovat bez toho, abyste na něj museli najet tabelátorem nebo kliknout myší. Tento způsob může někdy být rychlejší i pohodlnější. Tlačítko, které má takovou klávesu usnadňující výběr a aktivování tlačítka přiřazenu, poznáte podle podtrženého písmene v popisu tlačítka a klávesa Ctrl + toto písmeno umožní zmáčknutí tlačítka bez toho, aby muselo být vybráno šipkami.
Některá z tlačítek programu mohou být světle šedá a špatně čitelná. Tato tlačítka jsou nepřístupná a program je přeskakuje. Zpřístupnění těchto tlačítek je závislé na některých volbách a prováděných procedurách.

Jednotlivá bílá políčka pro zadávání dat. V aktivním poli umožňujícím zápis bliká kurzor. Blikající svislá čárka značí režim vkládání, modrý čtvereček zase režim přepisování. Po provedení zápisu se text nebo částka v poli potvrdí tlačítkem Enter a tím se zápis uloží a kurzor přeskočí na další datové pole nebo na jiný objekt. K pohybu z jednoho pole na druhé můžete použít i klávesu Tab.

Datová pole mohou být:
- textová, kam je možno zadat jakýkoliv text, tzn. libovolný znak nebo číslici;
- číselná, dovolí zadat pouze čísla!

Pokud je toto pole aktivní, modře se prosvětlí jeho obsah a šipkami nahoru nebo dolů můžete vybírat ze seznamu údajů nebo můžete kliknout na šipce na pravém okraji pole a spustí se roletka, z níž můžete vybrat jednu /pouze jednu!/ možnost.

Pole s řádky a sloupci, ve kterém jsou zobrazena data a údaje z databáze. Nahoře jsou nadpisy sloupců, popisující údaje v jednotlivých sloupcích. Toto pole umožňuje někdy jenom prohlížení a nelze provádět žádné změny, někdy jsou možné i případné změny a editace záznamů databáze.

Aktivní údaj je modře prosvětlený, pokud chcete provést nějakou změnu, stačí najet tímto zvýrazněním pomocí kurzorových šipek na ten údaj, který chcete změnit a stisknout Enter. Samostatná buňka označeného údaje změní barvu na bílou a máte požadovaný údaj zpřístupněn a otevřený pro editaci. Po jeho přepsání znovu stiskněte Enter a tím je provedena změna údaje.
Pohyb v poli:
- Vodorovný, po sloupcích = kurzorovými šipkami vpravo a vlevo nebo myší na horizontálním posuvníku;
- Svislý, po řádcích = kurzorovými šipkami nahoru a dolů, po více řádcích PageUp a PageDown nebo vertikálním posuvníkem. Na začátek nebo konec současným stiskem Ctrl+PageUp nebo PageDown.

Toto pole (pole s vodorovnými řádky a svislým posuvníkem) umožňuje vybrání jednoho z údajů v seznamu k další práci. Seznam je třeba to pole, ve kterém provádíte výběr subjektů u většiny našich programů.

Je umožněn pouze svislý pohyb po řádcích - kurzorovými šipkami, klikáním myší na posuvníku nebo také stačí stisk počátečního písmene údaje, který hledáte a tím se modře prosvětlený ukazatel aktivního záznamu přesune na první údaj v seznamu, začínající písmenem, které jste stiskli.
Vybrání tohoto údaje seznamu provedete stiskem Enter nebo dvojitým kliknutím. Nelze zde provádět žádné změny, listbox slouží pouze k výběru.

Toto malé políčko s doplňujícím textem, slouží k zaškrtnutí a označení skutečnosti, popsané textem. U tohoto objektu je možné pouze ANO nebo NE. Pokud mají vyjadřovat Ano, je uvnitř čtverečku fajfka nebo zaškrtnutí (označení) a pokud Ne, čtvereček je prázdný. Zaškrtnutí provedete stiskem mezerníku na aktivním políčku (aktivní políčko je tečkovaně orámované, včetně doplňujícího textu) nebo jedním kliknutím myši uvnitř čtverečku nebo na textu.

Tento objekt je určen k pro výběr čísla z určité číselné řady. Tato číselná řada bývá většinou omezena, třeba od 0 do 100 nebo od -30 do +30. Přetáčení číselníku je možno provádět kurzorovými šipkami nahoru a dolů, ale i doprava nebo doleva. Navíc je možné zadat toto číslo i z numerické klávesnice, pokud odpovídá zadanému rozmezí.

V pravé části mají číselníky dvě šipky, nahoru a dolů. Po stisku myši na jedné ze šipek se jedním kliknutím obsah číselníku změní o jedno číslo určeným směrem.

Na horním okraji jsou nadepsány textem, vyjadřujícím obsah záložky a aktivní je vždy pouze jediná z nich. Vybraná záložka je navrchu nad ostatními a zobrazuje údaje, po nichž je možné se přesouvat Entrem nebo TABelátorem, případně lze objekty vybírat i myší. Pokud chcete změnit záložku a přejít na další, je nutné použít myš a kliknutím na nadpisu požadované záložky ji aktivovat a otevřít.


Práce s programem

Nejrychlejší a nejjednodušší ovládání programu je samozřejmě ovládání myší, ale program má dostatek horkých kláves a jiných způsobů ovládání jeho grafického rozhraní i z klávesnice, takže si určitě najdete ten pro vás nejvýhodnější.
Podrobný postup při vyplňování dat, způsob práce s programem a popis funkcí programu je vysvětlen a popsán v podrobné nápovědě, která se v programech spouští z menu "Nástroje". Tato podrobná nápověda je zpracována jako běžná nápověda systému Windows. Pokud program nemá podrobnou nápovědu, obsahuje alespoň textovou nápovědu nebo stručného průvodce programem.
Když si budete chtít program nejdřív vyzkoušet, můžete si vytvořit jeden pokusný subjekt, ve kterém si budete zkoušet, co která funkce udělá s vašimi údaji nebo si ji vyzkoušíte a nemusíte se bát, že se vám při tom zničí nebo ztratí vaše důležitá data. Tento subjekt potom můžete smazat nebo ho ponechte jako pracovní a testovací.


DOS verze programů, upravené pro Windows

Pro ty, kdo od nás mají program v DOSu   (FISP + MZDY + FIIS) a nechce se jim kvůli problémům s tiskem opouštět známé prostředí a přecházet na verzi pro Windows!

Máme pro Vás řešení! Podařilo se nám vytvořit možnost převodu DOSovských programů pod Windows, přičemž zůstaly zachovány všechny výhody DOSovských programů (rychlost, ovládání z klávesnice atd.) a k nim navíc přibyly možnosti operačního systému Windows, tj. tisky na libovolné tiskárně v kvalitě Windows (PD a ML na jednu stránku naležato, formuláře apod.). Dále jsou tyto programy plně "windowsovské", takže pokud jsou spuštěné, nezpomalují chod ostatních programů a i tisk je mnohem rychlejší.

FISPd
FInance Soukromého Podnikatele   / DOS pro Windows

Více informací o verzi programu FISPd.
MZDYd
Mzdová agenda   / DOS pro Windows
Více informací o verzi programu MZDYd.
FIISd
Účetnictví   / DOS pro Windows
Více informací o verzi programu FIISd.

Podpora programů pro DOS byla ukončena na konci roku 2008 a kdo z nějakého důvodu chce zůstat u DOSovského vzhledu, musí zvolit některý z těchto programů.


Tiskárna

Výstup na tiskárnu využívá systémové nastavení tiskárny a všechny tiskové výstupy programu jdou na tiskárnu přes systémovou složku tiskáren, která sama řídí další průběh tisku. Některé tiskárny mohou v závislosti na různém nastavení netisknutelné oblasti nebo i zásobníku papíru (případně dalších jejich vlastností) vytisknout neúplný tiskový výstup, oříznutý na horním nebo dolním konci papíru a v tomto případě je nutné individuálně přizpůsobit horizontální nastavení okraje tisku možnostem vaší tiskárny. To samé lze provést i pro vertikální osu papíru.
Toto nastavení můžete měnit v okně pro změnu parametrů a nakonec nezapomeňte uložit provedené změny parametrů tlačítkem v pravém horním rohu a program se vrátí k základnímu oknu.


OS Vista a kompatibilita

Jestliže vám na počítači s operačním systémem Vista programy nepracují správně a přitom víte, že na předchozí verzi systému Windows tento program pracoval, zadejte zpětně kompatibilitu s předchozí verzí OS.

To můžete provést buď přímo na souboru s příponou exe nebo na ikonce programu. Záleží na tom, jakým způsobem program spouštíte. Změnu kompatibility provedete tak, že najedete kurzorem na soubor nebo ikonu programu a stiskem pravého tlačítka myši rozbalíte roletku s příkazy a vyberete "Vlastnosti". Dál postupujte podle obrázku.
Totéž se týká i operačního systému Windows 7. Jestliže program nepracuje správně anebo některé operace trvají dlouho - nejčastěji je to třeba zobrazení seznamu vašich subjektů zavedených v programu, kdy si máte hned po spuštění programu vybrat jeden ze subjektů, se kterým budete pracovat - tak zaškrtněte kompatibilitu s předchozím OS.

* * * * *


Pokud byste s některým z našich programů měli problémy nebo byste se na něco chtěli zeptat, obraťte se na adresu:

sySOft
Újezdec 3
277 45   Úžice u Kraluptelefon:   315 782 473
 
e-mail:   sysoft@sysoft.cz

Stejně postupujte i v případě připomínek k chybnému chování programu nebo pokud máte návrh či požadavek na úpravu některé části programu. Své připomínky můžete vyjádřit na stránce poznámky a připomínky .