Ceník programů firmy sySOft

Ceník programů je platný od 1. ledna 2021 a ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Cena upgrade je platná, jestliže vlastníte verzi předchozí.
MZDY4W21 - Mzdová agenda     - verze 21.0
WINDOWS
Program pro zpracování mzdové agendy pro malé i velké závody. Umožňuje zavést a zpracovávat mzdovou agendu i pro více firem.
Cena: 10 000 Kč, upgrade z MZDYd na Windows 2 500 Kč, upgrade (z verze 20.0) 2 500 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze

MZDYd21 - Mzdová agenda     - verze 16.0
DOS/WIN
Program pro zpracování mzdové agendy pro malé i velké závody. Umožňuje zavést a zpracovávat mzdovou agendu i pro více firem.
DOS verze programu MZDY, upravená pro prostředí Windows
Cena: upgrade (z verze 15.0) 2 500 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeFISP4W21 - FInance Soukromého Podnikatele     - verze 20.0
WINDOWS
Program pro vedení finanční agendy soukromého podnikatele zpracovaný podle zásad daňové evidence (evidence pro neomezený počet firem).
Cena: 10 000 Kč, upgrade z FISPd na Windows 2 500 Kč, upgrade (z verze 19.0) 2 000 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze

FISPd21 - FInance Soukromého Podnikatele     - verze 16.0
DOS/WIN
Program pro vedení finanční agendy soukromého podnikatele zpracovaný podle zásad daňové evidence (evidence pro neomezený počet firem). Možnost napojení na pokladní hardware.
DOS verze programu FISP, upravená pro prostředí Windows
Cena: upgrade (z verze 15.0) 2 000 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeFIIS4W21 - Účetnictví     - verze 19.0
WINDOWS
Program pro vedení účetnictví se všemi evidencemi (sklad, fakturace, pohledávky a závazky, majetek, DPH aj.). Evidence i pro více firem.
Cena: 13 000 Kč, upgrade z FIISd na Windows 2 500 Kč, upgrade (z verze 18.0) 2 000 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze

FIISd21 - Účetnictví     - verze 16.0
DOS/WIN
Program pro vedení účetnictví se všemi evidencemi (sklad, fakturace, pohledávky a závazky, majetek, DPH aj.). Evidence i pro více firem.
DOS verze programu FIIS, upravená pro prostředí Windows
Cena: upgrade (z verze 15.0) 2 000 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeDapF - Daňové přiznání fyzických osob   - podání za rok 2020
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet daňového přiznání fyzických osob, včetně tisku formuláře pro finanční úřad. Součástí programu je i načtení údajů z programu FISP a také možnost vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro správu sociálního zabezpečení. Navíc program umožňuje kromě tisku papírových formulářů i vytvoření souboru XML, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného přiznání na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 500 Kč, upgrade z předchozí verze 1 700 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeDapP - Daňové přiznání právnických osob   - podání za rok 2020
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet daňového přiznání právnických osob, včetně tisku formuláře pro finanční úřad. Program pro právnické osoby je kromě formuláře přiznání k dani doplněn o "Rozvahu" a o "Výkaz zisku a ztráty", včetně načtení částek pro tyto výkazy z programu FIIS. Navíc program umožňuje kromě tisku papírových formulářů i vytvoření souboru XML, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného přiznání na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 500 Kč, upgrade z předchozí verze 1 700 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeDaSi - Přiznání k dani silniční   - podání za rok 2020
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet přiznání k dani silniční a k jejímu vyúčtování a pro zpracování jednotlivých čtvrtletních záloh na tuto daň, včetně tisku formuláře pro finanční úřad. Navíc program umožňuje kromě tisku papírového formuláře i vytvoření souboru XML, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného přiznání na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 000 Kč, upgrade z předchozí verze 1 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeVYZA (DPZC) - Vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou    - podání za rok 2020
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet vyúčtování daně ze závislé činnosti a pro vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, včetně tisků těchto formulářů pro finanční úřad. Dále je zde také formulář "Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů" (měsíční bonus) a "Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů" (roční zúčtování bonusu). Navíc program umožňuje kromě tisku papírových formulářů i vytvoření souborů XML k jednotlivým formulářům, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného vyúčtování na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 000 Kč, upgrade z předchozí verze 1 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeJízdy - Deník jízd motorového vozidla     - pro rok 2021
WINDOWS
Program je určen pro vedení deníku jízd motorových vozidel a umožňuje evidovat soukromá i služební vozidla. Tiskne deník jízd se všemi potřebnými výpočty. Obsahuje vzdálenosti mezi většími městy a také je možné využít seznam čerpacích stanic, u kterých pravidelně tankujete.
Cena: 3 000 Kč, upgrade z předchozí verze 1 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzePraCest - Vyúčtování pracovních cest     - pro rok 2021
WINDOWS
Program slouží k vystavování cestovních příkazů a k vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest. Počítá stravné, náhrady za použití soukromého vozidla, tiskne cestovní příkazy.
Cena: 3 500 Kč, upgrade z předchozí verze 1 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeKniha pošty     - pro rok 2021
WINDOWS
Tento program slouží k vedení knihy došlé pošty a k vystavování formulářů hromadných podání. Dále slouží k vytištění štítků s popisky nebo adresami, tisku dopisních obálek a k vyplňování poštovních složenek.
Cena: 1 000 Kč, upgrade z předchozí verze 500 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeEvidence pohledávek     - verze 14.0
WINDOWS
Program slouží k evidenci pohledávek a sledování jejich stavu a také průběhu napadení pohledávky. Umožňuje vedení několika samostatných subjektů (firem, jednotlivých osob nebo oddělených středisek).
Cena: 1 000 Kč, upgrade z předchozí verze 500 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzePokladna - maloobchodní prodej     - verze 6.5
WINDOWS
Program slouží k prodeji zboží (s možností využití čtečky čárového kódu) a tisku paragonů a zahrnuje i sklad zboží. Umožňuje vedení několika samostatných subjektů (firem, prodejen, skupin nebo oddělených středisek).
Cena: 10 000 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze
Zajištujeme kompletní dodávky SW i HW na klíč.