Ceník programů firmy sySOft

Ceník programů je platný od 1. ledna 2023 a ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Cena upgrade je platná, jestliže vlastníte verzi předchozí.
MZDY4W23 - Mzdová agenda     - verze 23.0
WINDOWS
Program pro zpracování mzdové agendy pro malé i velké závody. Umožňuje zavést a zpracovávat mzdovou agendu i pro více firem.
Cena: 10 000 Kč, upgrade z MZDYd na Windows 2 750 Kč, upgrade (z verze 22.0) 2 750 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze

MZDYd23 - Mzdová agenda     - verze 18.0
DOS/WIN
Program pro zpracování mzdové agendy pro malé i velké závody. Umožňuje zavést a zpracovávat mzdovou agendu i pro více firem.
DOS verze programu MZDY, upravená pro prostředí Windows
Cena: upgrade (z verze 17.0) 2 750 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeFISP4W23 - FInance Soukromého Podnikatele     - verze 22.0
WINDOWS
Program pro vedení finanční agendy soukromého podnikatele zpracovaný podle zásad daňové evidence (evidence pro neomezený počet firem).
Cena: 10 000 Kč, upgrade z FISPd na Windows 2 750 Kč, upgrade (z verze 21.0) 2 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze

FISPd23 - FInance Soukromého Podnikatele     - verze 18.0
DOS/WIN
Program pro vedení finanční agendy soukromého podnikatele zpracovaný podle zásad daňové evidence (evidence pro neomezený počet firem). Možnost napojení na pokladní hardware.
DOS verze programu FISP, upravená pro prostředí Windows
Cena: upgrade (z verze 17.0) 2 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeFIIS4W23 - Účetnictví     - verze 21.0
WINDOWS
Program pro vedení účetnictví se všemi evidencemi (sklad, fakturace, pohledávky a závazky, majetek, DPH aj.). Evidence i pro více firem.
Cena: 13 000 Kč, upgrade z FIISd na Windows 2 750 Kč, upgrade (z verze 20.0) 2 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze

FIISd23 - Účetnictví     - verze 18.0
DOS/WIN
Program pro vedení účetnictví se všemi evidencemi (sklad, fakturace, pohledávky a závazky, majetek, DPH aj.). Evidence i pro více firem.
DOS verze programu FIIS, upravená pro prostředí Windows
Cena: upgrade (z verze 17.0) 2 200 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeDapF - Daňové přiznání fyzických osob   - podání za rok 2022
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet daňového přiznání fyzických osob, včetně tisku formuláře pro finanční úřad. Součástí programu je i načtení údajů z programu FISP a také možnost vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro správu sociálního zabezpečení. Navíc program umožňuje kromě tisku papírových formulářů i vytvoření souboru XML, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného přiznání na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 500 Kč, upgrade z předchozí verze 1 870 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeDapP - Daňové přiznání právnických osob   - podání za rok 2022
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet daňového přiznání právnických osob, včetně tisku formuláře pro finanční úřad. Program pro právnické osoby je kromě formuláře přiznání k dani doplněn o "Rozvahu" a o "Výkaz zisku a ztráty", včetně načtení částek pro tyto výkazy z programu FIIS. Navíc program umožňuje kromě tisku papírových formulářů i vytvoření souboru XML, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného přiznání na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 500 Kč, upgrade z předchozí verze 1 870 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeDaSi - Přiznání k dani silniční   - podání za rok 2022
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet přiznání k dani silniční a k jejímu vyúčtování a pro zpracování jednotlivých čtvrtletních záloh na tuto daň, včetně tisku formuláře pro finanční úřad. Navíc program umožňuje kromě tisku papírového formuláře i vytvoření souboru XML, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného přiznání na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 000 Kč, upgrade z předchozí verze 1 320 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverzeVYZA (DPZC) - Vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou    - podání za rok 2022
WINDOWS
Program pro vyplnění a výpočet vyúčtování daně ze závislé činnosti a pro vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, včetně tisků těchto formulářů pro finanční úřad. Dále je zde také formulář "Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů" (měsíční bonus) a "Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů" (roční zúčtování bonusu). Navíc program umožňuje kromě tisku papírových formulářů i vytvoření souborů XML k jednotlivým formulářům, pro načtení tohoto souboru s údaji dokončeného vyúčtování na Daňový portál finančního úřadu.
Cena: 2 000 Kč, upgrade z předchozí verze 1 320 Kč
Podrobnější informace o posledním upgrade této verze programu
Nápověda programu
Stažení demoverze
Zajištujeme kompletní dodávky SW i HW na klíč.