FISP

Program pro daňovou evidenci

Program F I S P slouží k vedení komplexní agendy soukromého podnikatele včetně vedení daňové evidence a evidence DPH.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".FISP vede následující databáze:

Peněžní deník
Knihu evidence DPH
Pokladní knihu
Knihu evidence majetku
Knihu evidence zásob
Knihu evidence rezerv
Knihu pohledávek a závazků
Knihu přijatých a vydaných faktur
Kartotéku obchodních partnerů
Trvalé příkazy k úhradě

FISP umožňuje: fakturaci, bilanci, výkaz o majetku a závazcích, příkazy k úhradě. Jednotlivé účetní knihy jsou vzájemně provázány s peněžním deníkem a jednotlivé operace v peněžním deníku jsou přenášeny do pomocných knih. Při fakturaci lze vybrat adresu zákazníka z kartotéky a jednotlivé druhy zboží ze skladu. Fakturované zboží lze automaticky zanést do pohybu zásob, do evidence pohledávek a závazků a do evidence DPH.

Zápisy v peněžním deníku lze přiřazovat na 99 podúčtů, což umožňuje sledovat odděleně například náklady na zakázky, hospodaření středisek. V peněžním deníku lze vést až 5 běžných účtů. Pokud pracuje na jednom počítači více uživatelů, můžete chránit vstup do programu FISP pomocí hesla.

Veškerá práce s programem FISP je vedena pomocí menu - což znamená vysoký uživatelský komfort a klade pouze minimální nároky na znalost práce s počítačem. Výhodou programu FISP je, že umožňuje vedení účetnictví pro neomezený počet nezávislých subjektů.

Číslování zápisů v peněžním deníku probíhá automaticky. Každý zápis je možné stornovat, nikoli však vymazat (tzn., že číslo zápisu do PD je již obsazeno).

Upozorňujeme, že součástí programu FISP není vedení mzdové evidence, a tuto (pokud je pro ni náplň) si musí podnikatel vést zvlášť, například pomocí programu MZDY od firmy sySOft.

Poznámka: program obsahuje rezidentní kalkulačku a kalendář.FISPd22, verze č.:  17.0
Zpracováno podle zásad platných pro rok 2022.

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program FISPd)