Poznámky a připomínky

Zde můžete uvést své poznámky nebo připomínky k programům. Nezapomeňte uvést o jaký program a jakou verzi programu se jedná a popište Váš problém.
Prostřednictvím následujícího formuláře Vám zodpovíme Vaše dotazy, připomínky a náměty i případné kritické námitky.

Nemusí jít pouze o připomínky k programům, do sdělení můžete napsat i to, co se vám líbí nebo naopak nelíbí na našich stránkách, případně co na nich třeba postrádáte.

Co dělat, když některý z našich programů skončil chybou?

P.S. "sySOft" není název programu!

Pokud nechcete uvést své jméno, nemusíte a místo něj do políčka napište mezeru nebo třeba hvězdičku. Jestliže chcete zaslat odpověď na jinou adresu, než odkud odesíláte zprávu, uveďte zpáteční e-mail. Pokud ne - smažte znak "@" a políčko ponechte prázdné. Napište sdělení. Odeslání pak provedete kliknutím na tlačítku "Odeslat" a zpráva bude poslána na adresu firmy sySOft jako e-mail.


 
Jméno, příjmení:  
E-mail pro odpověď:  
Vaše sdělení:  


   
Co dělat, když některý z našich programů skončil chybou:

Pokud z nějakého důvodu dojde k přerušení programu, bude to oznámeno jako chybové hlášení s titulkem: "Xbase++ Error Message". Toto hlášení má jediné tlačítko – OK, když jej stisknete kliknutím myši, objeví se další okno s textem "Error log was written to the file XPPERROR.LOG". Opět kliknete na jediném tlačítku a tím se vytvoří soubor s chybovým hlášením. Tento soubor se pak nalézá v základním adresáři programu nebo v některém z jeho podadresářů.

Jestliže tedy dojde k chybě, která ukončí běh programu, vyhledejte tento soubor (XPPERROR.LOG) a odešlete jej jako přílohu e-mailu na adresu firmy sySOft. S jeho pomocí lze chybu, způsobující přerušení programu nalézt. I v tomto případě ale bude nutné znát název a číslo verze vašeho programu.
E-mail s přílohou můžete vytvořit tak, že kliknete zde a po spuštění vašeho poštovního klienta kliknete na tlačítko připojit (vypadá jako kancelářská sponka) a v okně "Vložit přílohu" najdete a vyberete soubor s chybovým hlášením (je v základním adresáři programu a jeho datum a čas bude odpovídat tomu, kdy došlo k přerušení činnosti programu). Potom ještě doplňte název a číslo verze vašeho programu a do zprávy napište, co jste dělali předtím, než došlo k chybě.