FIIS

Program pro účetnictví

Program F I I S slouží k vedení komplexní agendy soukromého podnikatele včetně vedení účetnictví a evidence DPH.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".FII SUPER vede následující databáze:

Účetnictví
Knihu evidence DPH
Pokladní knihu
Knihu evidence majetku
Knihu evidence zásob
Knihu evidence rezerv
Knihu pohledávek a závazků
Knihu přijatých a vydaných faktur
Kartotéku obchodních partnerů.

FII SUPER umožňuje: fakturaci, výsledovku, výkaz o majetku a závazcích, příkazy k úhradě. Jednotlivé účetní knihy jsou vzájemně provázány s účetnictvím a jednotlivé operace v účetnictví jsou přenášeny do pomocných knih. Při fakturaci lze vybrat adresu zákazníka z kartotéky a jednotlivé druhy zboží ze skladu. Fakturované zboží lze automaticky zanést do pohybu zásob, do evidence DPH a do pohledávek a závazků.

Obsahuje:

  • účetní osnovu, kterou si můžete upravit přidáním nebo vypuštěním jednotlivých účtů a definováním analytických účtů (každý synt. účet může obsahovat až 99 anal. podúčtů )
  • databázi účtovacích předpisů
  • kontrolu na správnost MD a DAL, na existenci účtů v účtové osnově a na analytický rozvoj
  • evidenci DPH včetně tisku přehledu o DPH a přiznání k DPH
  • uzávěrku měsíční a roční
  • výkaz zisků a ztrát za období a rozvahu k určitému datu
  • párování zápisů

Veškerá práce s programem FII SUPER je vedena pomocí menu, což znamená vysoký uživatelský komfort a klade pouze minimální nároky na znalost práce s počítačem. Výhodou tohoto programu je, že umožňuje vedení účetnictví pro neomezený počet nezávislých subjektů.

Upozorňujeme, že součástí programu FII SUPER není vedení mzdové evidence a tuto si musí podnikatel vést zvlášť, například pomocí programu MZDY od firmy sySOft.FIISd22, verze č.:  17.0
Zpracováno podle zásad platných pro rok 2022.

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program FIISd)