Pokladna

Program pro maloobchodní prodej

Program slouží k prodeji zboží a tisku paragonů a zahrnuje i sklad zboží.
Umožňuje vedení několika samostatných subjektů (firem, prodejen, skupin nebo oddělených středisek).

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".Při instalaci na pevný disk počítače program zabere necelých 9,5 MB z kapacity vašeho disku.

TISKÁRNA.

Výstup na tiskárnu využívá systémového nastavení tiskárny a všechny tiskové výstupy programu jdou na tiskárnu přes systémovou složku tiskáren, která sama řídí další průběh tisku. Některé tiskárny mohou v závislosti na různém nastavení netisknutelné oblasti nebo i zásobníku papíru (případně dalších jejich vlastností) vytisknout neúplný tiskový výstup, oříznutý na horním nebo dolním konci papíru a v tomto případě je nutné individuálně přizpůsobit horizontální nastavení okraje tisku možnostem vaší tiskárny. To samé lze provést i pro vertikální osu papíru. Toto nastavení můžete měnit v okně pro změnu parametrů ("Subjekty", příkaz "Změna parametrů" a v okně záložka "Tiskárna". Poté nezapomeňte uložit změny parametrů tlačítkem v pravém horním rohu okna a program se vrátí k základnímu oknu.INSTALACE PROGRAMU.

Spusťte instalační soubor ([název programu]Setup.exe), který provede celou instalaci programu a dále postupujte podle pokynů instalátoru. Podrobnější popis instalace bude uveden v informačním okně, které se zobrazí před určením cílového adresáře a programové skupiny. Je to proto, že u některých verzí programu se postup instalace může mírně lišit a tak je správné provedení upřesněno ještě i před samotnou instalací.

Základní údaje k instalaci:

  1. Instalace se spouští z CD (nebo z adresáře případně z plochy obrazovky) souborem RPoklSetup.exe
  2. Instalační program nejprve zobrazí informační okno se základními údaji a potom, ještě před spuštěním instalace se dotáže na cílový adresář, který je přednastaven. Po zadání cílového adresáře je nutné zadat i název programové skupiny pro podskupinu tlačítka start (přednastaveno je Pokladna). Potvrdíte zadané názvy a poté se spustí instalace na pevný disk.
  3. Při instalaci se v hlavním adresáři disku vytvoří nový adresář. V tomto adresáři jsou soubory podpůrných knihoven i všechny pomocné soubory, které program bude potřebovat k činnosti. Nikam jinam se žádné další soubory programu neinstalují.
  4. Jakmile bude vytvořen cílový adresář s podpůrnými soubory, v nabídce tlačítka "Start", skupině "Programy", se objeví nová podskupina s názvem "Pokladna". Zde budou umístěny ikony pro spuštění programu, nápovědy a k odinstalování celého programu. Ikona pro spuštění se navíc vytvoří i na ploše obrazovky.
  5. Po instalaci je tedy celý program i se všemi jeho daty uložen v základním adresáři a odtud jej lze spustit souborem RPOKL.EXE. Pokud máte plnou verzi programu, po dokončení instalace se automaticky spustí funkce, která zajistí prvotní nastavení základních parametrů a po provedení ohlásí, že program je plně funkční. Tuto hlášku potvrdíte a při spuštění programu se pak již spustí plná verze.


SPUŠTĚNÍ PROGRAMU.

Program lze spustit ikonami z plochy obrazovky nebo z podskupiny tlačítka "Start", případně i z cílového adresáře spustitelným exe souborem. Při spuštění programu vám bude nabídnuto okno s možností výběru jednotlivých subjektů. Při prvním spuštění bude obsahovat pouze prázdný "_SUBJEKT". Pod oknem pro výběr se objeví i základní okno s menu, ale nebude přístupné, dokud nevyberete jeden ze subjektů. Výběr provedete dvojklikem myši na požadovaném subjektu nebo najetím modře prosvětleným ukazatelem (kurzorovými klávesami) na subjekt a stiskem tl. Enter nebo kliknutím na tlačítko vybrat. Jestliže používáte jediný subjekt, tento výběr se nebude provádět a bude rovnou otevřen základní subjekt.

Po prvním spuštění programu a později také pokaždé, když vytvoříte další nový subjekt, je třeba nejprve vyplnit parametry subjektu programu. Ty určují některé z vlastností chování programu. Pokud se jedná pouze o základní parametry, program si je nastaví sám. Jestliže ale bude vyžadováno nějaké samostatné nastavení, otevře se během vytváření nového subjektu okno s parametry. Jakékoliv další případné změny v parametrech můžete provést i kdykoliv později z menu, příkazem "Změna parametrů", obsaženým ve skupině "Subjekty".

Jedním z parametrů, který je dobré zvolit hned na začátku používání programu je "Program je provozován na více počítačích". Tato volba podstatně ovlivňuje chování celého programu.

Jestliže jej budete používat pouze na jediném počítači a máte jenom jednu prodejnu a přitom nepoužíváte oddělený sklad - nechte toto políčko prázdné a program bude při prodeji přistupovat k položkám, které máte vloženy a zapsány do skladu. V tomto případě platí, že stav zboží na pokladně = stav zboží ve skladu a proto budete veškeré zboží před prodejem zapisovat do skladu zboží a tam si pro něj program při prodeji sáhne. Pokud program chcete používat na jednom počítači jako samostatný sklad a na jiném počítači (jednom nebo i více) jako samostatnou pokladnu, zaškrtněte políčko a vyberte pokladnu nebo sklad. Na počítači s programem nastaveným pro sklad povedete sklad a budete vytvářet výdejky (na disketu nebo USBdisk) a na druhém programu budete mít nastavenu prodejnu a tu budete naskladňovat právě těmi vytvořenými výdejkami ze skladu. Toto nastavení má ale význam, pouze pokud máte více prodejen nebo pokud máte sklad jinde.Jestliže budeme mít vaši e-mailovou adresu, budete o aktualizaci nebo úpravě programu vyrozuměni a součástí této zprávy bude i webová adresa, odkud je možné aktualizaci stáhnout a také popis provedených úprav. Stažení aktualizace pak provedete kliknutím na odkazu s adresou ve zprávě.Pokladna, verze č.:  6.5
Údaj o verzi vašeho programu najdete v jeho menu, zvolte: "Nástroje" a potom vyberte "o Aplikaci".
Údaj o posledním upgrade programu najdete v jeho menu: "Nástroje" a potom vyberte "poslední upgrade - Info".

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program Pokladna)