PraCest

Program pro vytvoření cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest

Program PraCest slouží k vystavování cestovních příkazů a k vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest. Umožňuje vedení několika samostatných subjektů (firem nebo oddělených středisek) a v každém z nich zvlášť sleduje údaje o pracovních cestách zaměstnanců.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".Při instalaci na pevný disk počítače program zabere 10 MB z kapacity vašeho pevného disku.

Po nainstalování lze program spustit ikonami z plochy obrazovky nebo z podskupiny tlačítka "Start", případně i z cílového adresáře souborem s příponou EXE.
Při spuštění programu vám vždy bude nabídnuto okno s možností výběru jednotlivých subjektů, při prvním spuštění bude obsahovat pouze prázdný "_SUBJEKT". Pod oknem pro výběr se objeví i základní okno s menu, ale nebude přístupné, dokud nevyberete jeden ze subjektů. Výběr provedete dvojklikem myši na požadovaném subjektu nebo najetím modře prosvětleným ukazatelem na subjekt a stiskem tl. Enter nebo kliknutím na tlačítko vybrat.

Jednotlivé funkce menu programu jsou popsány v nápovědě programu.

Po prvním spuštění programu a později také pokaždé, když vytvoříte další nový subjekt, je třeba nejdříve vyplnit parametry subjektu. Ty určují konečnou výši náhrad za cestu a obsahují i další částky a údaje, potřebné pro jednotlivé výpočty. Případné další změny v parametrech můžete provést kdykoliv z menu, příkazem "Změna parametrů". Dále musíte ještě před započetím práce s programem vyplnit databázi pracovníků, kteří jezdí na pracovní cesty. Bez nich by nebylo možné vytvářet cestovní příkazy ani jejich následné vyúčtování.

Pokud už máte program nainstalován a dříve jste používali DOSovskou verzi tohoto programu, můžete vaše data a všechny údaje z této starší verze převést do nově nainstalovaného programu. Po převedení ale databázi pracovníků pečlivě zkontrolujte pomocí funkce "Seznam pracovníků", která k tomuto účelu bude nejvhodnější. Naprosto stejnou adresu totiž lze zapsat nejméně šesti různými způsoby a protože v dosovské verzi programu nebyla maska, která by umožnila jednotný zápis adresy a jména, nelze nyní provést automatický převod DOSovských souborů úplně přesně. Zkontrolujte proto, prosím, hlavně jméno, příjmení a adresu a u soukromého vozidla i druh vozidla a druh pohonných hmot.

Tiskárna by měla bez problémů spolupracovat s operačním systémem. Pokud ano, potom program přebírá systémové nastavení tiskárny a všechny tiskové výstupy jdou z programu na tiskárnu přes systémovou složku tiskáren, která sama řídí další průběh tisku. Některé tiskárny mohou v závislosti na různém nastavení netisknutelné oblasti nebo i zásobníku papíru (případně dalších jejich vlastností) vytisknout neúplný tiskový výstup, oříznutý na horním nebo dolním konci papíru a v tomto případě je nutné individuálně přizpůsobit horizontální nastavení okraje tisku možnostem vaší tiskárny. To samé lze provést i pro vertikální osu papíru.
Toto nastavení můžete měnit v okně pro změnu parametrů (záložka nastavení tiskáren). Nakonec nezapomeňte uložit provedené změny parametrů tlačítkem v pravém horním rohu a program se vrátí k základnímu oknu.

Nejjednodušší je samozřejmě ovládání myší, ale program má také možnosti použití horkých kláves a jiných způsobů ovládání jeho grafického rozhraní i z klávesnice, takže si určitě najdete ten pro vás nejvýhodnější.

Podrobný postup při vyplňování dat a popis funkcí jednotlivých příkazů menu, zajišťujících spuštění žádaných úkolů a dalších operací tohoto programu je vysvětlen a popsán v nápovědě, která se spouští z menu "Nástroje a pomůcky" příkazem "Nápověda programu".

Když si budete chtít program nejdříve vyzkoušet, můžete si vytvořit jeden pokusný subjekt, ve kterém si budete zkoušet, co která funkce udělá s vašimi údaji nebo si některou z funkcí vyzkoušíte a nemusíte se bát, že se vám při tom změní nebo přepíšou vaše důležitá data. Tento subjekt potom můžete smazat nebo ho ponechte jako pracovní a testovací.

Spuštění programu provedete kliknutím na ikonu PraCest na ploše obrazovky nebo ikonou v nabídce „Start“, Programy a podskupině „Pracovní cesty“ (pokud jste ji při instalaci nepřejmenovali). Po spuštění programu a vybrání subjektu se objeví základní okno, zatím je nepřístupné, protože nejdřív je nutné vybrat subjekt, ve kterém budete pracovat. Toto okno pro výběr subjektu se zobrazí nad základním oknem a čeká na váš výběr nebo na vytvoření nového subjektu. Teprve po jeho vybrání (šipkami a stiskem Enter nebo dvojím kliknutím myší) se základní okno aktivuje (jeho horní lišta se modře prosvítí) a můžete pokračovat v práci s tímto subjektem. Aktuální (tj. vybraný) subjekt je vypsán v závorkách na horní liště základního okna.

Celý program se skládá ze tří základních programových bloků, ovládaných z menu. V každém tomto bloku jsou soustředěny funkce, které k sobě logicky nebo programově náleží. Základem je tzv. „seznam pracovníků”: zde je nutné před vyplňováním příkazů zadat údaje o pracovnících, kteří budou vykonávat pracovní cesty. Všechny funkce, týkající se cestovních příkazů a jejich vyúčtování jsou sdruženy v dalších dvou blocích, zvlášť pro tuzemské a zvlášť pro zahraniční cesty. Tyto programové bloky pak doplňuje část s funkcemi, které ovládají výběr subjektů a nastavení parametrů jednotlivých sůbjektů programu. Poslední část obsahuje nástroje a pomůcky pro práci s programem.

! ! ! A nezapomeňte zálohovat ! ! !

Jestliže budeme mít vaši e-mailovou adresu, budete o aktualizaci nebo úpravě programu vyrozuměni a součástí této zprávy bude i webová adresa, odkud je možné aktualizaci stáhnout a také popis provedených úprav. Stažení aktualizace pak provedete kliknutím na odkazu s adresou ve zprávě.Pracovní cesty, verze pro rok 2022 / 19.0

Údaj o verzi vašeho programu najdete v jeho menu, zvolte: "Nástroje" a potom vyberte "o Aplikaci".
Údaj o posledním upgrade programu najdete v jeho menu: "Nástroje" a potom vyberte "poslední upgrade - Info".

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program PraCest)