MZDY4W

Program pro mzdové účetnictví pro Windows

Program MZDY4W slouží k vedení mzdového účetnictví.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".Program MZDY4W slouží k vedení mzdové agendy soukromého podnikatele a obsahuje:

 • kartotéku zaměstnanců (archiv)
 • možnost vedení agendy pro neomezený počet firem
 • výpočet zálohy na daň z příjmu
 • výpočet zdravotního a sociálního pojistného
 • výpočet nemocenských dávek
 • rekapitulaci
 • výpočet náhrady dovolené, svátků
 • libovolný počet zdravotních pojišťoven
 • historii průměrů, platů, zdrav. pojišťoven, nezdanitelných částek atd.
 • sledování nároku na dovolenou, evidenci čerpání
 • tisk výplatních pásek
 • výčetku platidel
 • výplatnice zálohy, dobírky
 • výkaz zdravotního a soc. pojistného
 • výkaz zálohy na daň z příjmu
 • výpočet daně z příjmu
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • hromadný příkaz k úhradě
 • tisk rekapitulace
 • tisk mzdových listů
 • přehledy - např. o čerpání dovolené atd.
 • pracovní smlouva, zápočtový list, dohoda o pracovní činnosti, o provedení práce aj.
 • uživatelská sestava

Pracujete-li na jednom počítači s více uživateli, můžete chránit vstup do programu MZDY4W pomocí hesla.MZDY4W22, verze č.:  22.0
Zpracováno podle zásad platných pro rok 2022.

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program Mzdy4W)