Deník jízd

Program pro vedení deníku jízd motorového vozidla

Program je určen pro evidenci soukromých i firemních motorových vozidel, k vedení jejich deníků jízd a ke sledování provozu vozidla. Umožňuje vedení několika samostatných firem nebo oddělených středisek (počet jednotlivých subjektů v plné verzi není omezen) a v každém z nich zvlášť sleduje údaje a vede deníky vozidel, podřízených danému subjektu.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".TISKÁRNA.

Tiskárna by měla bez problémů spolupracovat s operačním systémem. Pokud ano, potom program přebírá systémové nastavení tiskárny a všechny tiskové výstupy jdou z programu na tiskárnu přes systémovou složku tiskáren, která sama řídí další průběh tisku. Některé tiskárny mohou v závislosti na nastavení netisknutelné oblasti nebo zásobníku papíru, případně dalších vlastností vytisknout neúplný tiskový výstup a v tomto případě je nutné individuálně přizpůsobit horizontální nebo vertikální okraje tisku možnostem dané tiskárny. To lze provést v okně pro změnu parametrů (záložka nastavení tiskáren), poté nezapomeňte uložit změny parametrů tlačítkem v pravém horním rohu a program se vrátí do základního okna a je připraven pro další práci.

Při instalaci na pevný disk počítače program zabere přibližně 10,5 MB paměti i s vytvořeným základním subjektem. Ten má název _SUBJEKT a prázdný zabírá necelý 1 MB, které zabere každý další přidaný subjekt. Velikost subjektů pak dál roste podle míry jejich naplnění daty.

Podrobný postup při vyplňování dat a popis funkcí jednotlivých tlačítek, zajišťujících spuštění žádaných úkolů a dalších objektů tohoto programu je vysvětlen a popsán v nápovědě programu, která se spouští z menu "Nástroje" a kde je rozepsán jejich význam, způsob práce a chování. Nebude na škodu, když si program nejdřív vyzkoušíte a zjistíte, jak se s ním pracuje a co vlastně dělá, než začnete vést deník načisto. Můžete si třeba vytvořit jeden pokusný subjekt, ve kterém si budete zkoušet, co která funkce udělá s vašimi údaji nebo si ji vyzkoušíte, pokud si nejste jistí jejím výsledkem a nemusíte se bát, že si při zkoušení přepíšete vaše reálná data. Tento subjekt potom můžete smazat nebo ho ponechte jako pracovní a testovací.

! ! ! A nezapomeňte zálohovat ! ! !Program deníku jízd je upraven tak, aby se při změně částek základních náhrad a průměrných cen PHM nemusel provádět upgrade. Tyto částky, měněné vyhláškou MPSV, bývají známé tak v půlce prosince. To už se ale pracuje na daňových programech. Proto je možné v programu tyto částky jednoduše změnit a lze to provést v bloku programových funkcí tlačítky "Pohonné hmoty" a "Základní náhrady", po jejich stisknutí se objeví následující okna.

Pohonné hmoty:
Základní náhrady:


Jestliže budeme mít vaši e-mailovou adresu, budete o aktualizaci nebo úpravě programu vyrozuměni a součástí této zprávy bude i webová adresa, odkud je možné aktualizaci stáhnout a také popis provedených úprav. Stažení aktualizace pak provedete kliknutím na odkazu s adresou ve zprávě.Deník jízd, verze pro rok 2022 / 21.0

Údaj o verzi vašeho programu najdete v jeho menu, zvolte: "Nástroje" a potom vyberte "o Aplikaci".
Údaj o posledním upgrade programu najdete v jeho menu: "Nástroje" a potom vyberte "poslední upgrade - Info".

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program Jízdy)