Evidence pohledávek


Program je určen pro evidenci pohledávek.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".TISKÁRNA.

Výstup na tiskárnu využívá systémového nastavení tiskárny a všechny tiskové výstupy programu jdou na tiskárnu přes systémovou složku tiskáren, která sama řídí další průběh tisku. Některé tiskárny mohou v závislosti na různém nastavení netisknutelné oblasti nebo i zásobníku papíru (případně dalších jejich vlastností) vytisknout neúplný tiskový výstup, oříznutý na horním nebo dolním konci papíru a v tomto případě je nutné individuálně přizpůsobit horizontální nastavení okraje tisku možnostem vaší tiskárny. To samé lze provést i pro vertikální osu papíru. Toto nastavení můžete měnit v okně pro změnu parametrů ("Subjekty", příkaz "Změna parametrů" a v okně záložka "Tiskárna". Poté nezapomeňte uložit změny parametrů tlačítkem v pravém horním rohu okna a program se vrátí k základnímu oknu.

Při instalaci na pevný disk počítače program zabere asi 10 MB z kapacity vašeho disku.

INSTALACE PROGRAMU.

Spusťte instalační soubor, který provede celou instalaci programu. Podrobnější popis instalace bude uveden v informačním okně, které se zobrazí před určením cílového adresáře a programové skupiny. Je to proto, že u některých verzí programu se postup instalace může mírně lišit a tak je správné provedení uvedeno před samotnou instalací.

Základní údaje k instalaci:

  1. Instalace se spouští z CD (nebo první diskety) souborem [název programu]Setup.exe
  2. Instalační program nejprve zobrazí informační okno se základními údaji a potom, ještě před spuštěním instalace se dotáže na cílový adresář. Po zadání cílového adresáře je nutné vypsat i název programové skupiny pro podskupinu tlačítka start. Potvrdíte zadané názvy a poté se spustí instalace na pevný disk.
  3. Při instalaci se v hlavním adresáři disku vytvoří základní adresář programu. V tomto adresáři jsou soubory knihoven a všechny pomocné soubory, které program bude potřebovat k činnosti a také soubory EVIDP_xx.EXE a Demoklic.exe. Nikam jinam se už žádné další soubory programu neinstalují.
  4. Jakmile bude vytvořen cílový adresář s podpůrnými soubory, v nabídce tlačítka "Start" ve skupině "Programy", se objeví nová podskupina s názvem "Evidence pohledávek" s ikonami pro spuštění programu, nápovědy a k odinstalování celého programu. Stejná ikona pro spuštění se navíc vytvoří i na ploše obrazovky.
  5. Po instalaci je program i s daty uložen v základním adresáři a odtud jej lze spustit souborem EVIDP_xx.EXE. Pokud máte plnou verzi programu, po dokončení instalace se automaticky spustí funkce, která zajistí prvotní nastavení základních parametrů a po provedení ohlásí, že program je plně funkční. Tuto hlášku potvrdíte a při spuštění programu se spustí plná verze.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU.

Program lze spustit ikonami z plochy obrazovky nebo z podskupiny tlačítka "Start", případně i z cílového adresáře souborem EVIDP_xx.EXE. Při spuštění programu vám vždy bude nabídnuto okno s možností výběru jednotlivých subjektů, při prvním spuštění bude obsahovat pouze prázdný "_SUBJEKT". Pod oknem pro výběr se objeví i základní okno s menu, ale nebude přístupné, dokud nevyberete jeden ze subjektů. Výběr provedete dvojklikem myši na požadovaném subjektu nebo najetím modře prosvětleným ukazatelem na subjekt a stiskem tl. Enter nebo kliknutím na tlačítko vybrat.
Jednotlivé funkce menu programu budou přesněji popsány v podrobné nápovědě. Po prvním spuštění programu a později také pokaždé, když vytvoříte další nový subjekt, je třeba nejprve vyplnit parametry programu. Ty určují některé z vlastností programu. Případné další změny v parametrech můžete provést kdykoliv z menu, příkazem "Změna parametrů", obsaženým ve skupině "Subjekty".
Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".

Jestliže budeme mít vaši e-mailovou adresu, budete o aktualizaci nebo úpravě programu vyrozuměni a součástí této zprávy bude i webová adresa, odkud je možné aktualizaci stáhnout a také popis provedených úprav. Stažení aktualizace pak provedete kliknutím na odkazu s adresou ve zprávě.Evidence pohledávek, verze č.:  13.0
Údaj o verzi vašeho programu najdete v jeho menu, zvolte: "Nástroje" a potom vyberte "o Aplikaci".
Údaj o posledním upgrade programu najdete v jeho menu: "Nástroje" a potom vyberte "poslední upgrade - Info".

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program Evidence pohledávek)