VyZa  (DPZC)

Program pro vyúčtování daně ze závislé činnosti

Program slouží k výpočtu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .
Některé operace při vyplňování přiznání trvají déle, zvláště pak na slabších počítačích. To potom programu trvá nejdéle vytvoření záložky při jejím aktivování. Zároveň se ale při vytváření záložky přepočítávají a také i ukládají částky v jednotlivých řádcích a hotové výpočty, takže program je zároveň bezpečnější a stabilnější a lépe pak využívá systémové prostředky počítače.

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".Při instalaci na pevný disk počítače program zabere asi 11 MB z kapacity vašeho disku.

Přestože program vyúčtování daně počítá sám, před vyplňováním doporučuji přečíst si "POKYNY" k vyplnění vyúčtování daně!

Program je možné použít pro libovolný počet firem a v je možné i rozdělení firem do samostatných složek.

Každý DPZC pro každý rok je v samostatném adresáři (třeba DPZC09), předchozí rok (...08, ...07, ...06) zůstává nezměněn včetně všech dat a lze jej dále používat třeba pro dodatečná přiznání nebo pro zpětnou kontrolu. Číslo za názvem (09, předtím 08 atd.) určuje rok, pro který je program určen a každý rok se mění. Je to rok, není to číslo verze!
Toto dvojčíslí je ale u daňových programů a vyúčtování pokaždé o rok nižší, protože v roce 2012 budete vyplňovat přiznání nebo vyúčtování za rok 2011 a proto také programy pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a také vyúčtování silniční daně a daně ze závislé činnosti, určené třeba pro rok 2012 budou mít koncovku 11. Je to daň za předchozí rok.


KAŽDÝ ROK ZÁLOHUJTE SAMOSTATNĚ
A ODPOVÍDAJÍCÍM PROGRAMEM!
Pokud přestanete používat verzi pro určitý rok, proveďte zálohu dat a uschovejte ji.


Instalace programu je jednoduchá, spustíte instalační soubor ([název programu]Setup.exe) a dále postupujete podle pokynů instalátoru.

Nejprve vám bude nabídnut adresář, do kterého se bude celý program instalovat a po potvrzení cílového adresáře programu budete dotázáni ještě na název programové skupiny, která se vytvoří pod tlačítkem "Start" v podskupině "Programy". Název programové skupiny odpovídá názvu programu. Potvrďte i programovou skupinu a tlačítkem instalovat spustíte samotnou instalaci, během níž se vytvoří nový adresář se všemi potřebnými soubory a knihovnami a do skupin tlačítka start a na plochu obrazovky se přidají nové ikony pro spouštění programu.

Program zpracovává roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a také vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a umí spolupracovat se všemi našimi mzdovými (MZDYd, MZDY4W) i s účetními (FISPd, FISP4W a FIISd, FIIS4W) programy, ale lze jej používat i samostatně, bez načítání údajů z těchto programů.


Jestliže budeme mít vaši e-mailovou adresu, budete o aktualizaci nebo úpravě programu vyrozuměni a součástí této zprávy bude i webová adresa, odkud je možné aktualizaci stáhnout a také popis provedených úprav. Stažení aktualizace pak provedete kliknutím na odkazu s adresou ve zprávě.VyZa (DPZC), podání za rok 2021
Tato verze programu je určena pro zpracování formulářů vyúčtování ze závislé činnosti a k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a také formulářů "Žádost podle § 35d odst. 5" (měsíční bonus) a "Žádost podle § 35d odst. 9" (roční zúčtování bonusu) za rok 2021.

Údaj o verzi vašeho programu najdete v jeho menu, zvolte: "Nástroje" a potom vyberte "o Aplikaci".
Údaj o posledním upgrade programu najdete v jeho menu: "Nástroje" a potom vyberte "poslední upgrade - Info".

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program VyZa (DPZC))