DaSi

Program pro výpočet přiznání k dani silniční

Program pro vyúčtování silniční daně a pro zpracování jednotlivých čtvrtletních záloh na daň, včetně tisku formuláře přiznání k dani silniční pro finanční úřad.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .
Některé operace při vyplňování přiznání trvají déle, zvláště pak na slabších počítačích. To potom programu trvá nejdéle vytvoření záložky při jejím aktivování. Zároveň se ale při vytváření záložky přepočítávají a také i ukládají částky v jednotlivých řádcích a hotové výpočty, takže program je zároveň bezpečnější a stabilnější a lépe pak využívá systémové prostředky počítače.

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".Při instalaci na pevný disk počítače program zabere asi 11 MB z kapacity vašeho disku.

Přestože program vyúčtování daně počítá sám, před vyplňováním doporučuji přečíst si "POKYNY" k vyplnění vyúčtování daně!

Program je možné použít pro libovolný počet firem a v je možné i rozdělení firem do samostatných složek.

Každý DaSi pro každý rok je v samostatném adresáři (třeba DaSi09), předchozí rok (...08, ...07, ...06) zůstává nezměněn včetně všech dat a lze jej dále používat třeba pro dodatečná přiznání nebo pro zpětnou kontrolu. Číslo za názvem (09, předtím 08 atd.) určuje rok, pro který je program určen a každý rok se mění. Je to rok, není to číslo verze!
Toto dvojčíslí je ale u daňových programů a vyúčtování pokaždé o rok nižší, protože v roce 2012 budete vyplňovat přiznání nebo vyúčtování za rok 2011 a proto také programy pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a také vyúčtování silniční daně a daně ze závislé činnosti, určené třeba pro rok 2012 budou mít koncovku 11. Je to daň za předchozí rok.


KAŽDÝ ROK ZÁLOHUJTE SAMOSTATNĚ
A ODPOVÍDAJÍCÍM PROGRAMEM!
Pokud přestanete používat verzi pro určitý rok, proveďte zálohu dat a uschovejte ji.


Instalace programu je jednoduchá, spustíte instalační soubor ([název programu]Setup.exe) a dále postupujete podle pokynů instalátoru.

Nejprve vám bude nabídnut adresář, do kterého se bude celý program instalovat a po potvrzení cílového adresáře programu budete dotázáni ještě na název programové skupiny, která se vytvoří pod tlačítkem "Start" v podskupině "Programy". Název programové skupiny odpovídá názvu programu. Potvrďte i programovou skupinu a tlačítkem instalovat spustíte samotnou instalaci, během níž se vytvoří nový adresář se všemi potřebnými soubory a knihovnami a do skupin tlačítka start a na plochu obrazovky se přidají nové ikony pro spouštění programu.


Program lze spustit ikonami z plochy obrazovky nebo z podskupiny tlačítka "Start", případně i z cílového adresáře souborem s příponou EXE. Jednotlivé funkce programu budou přesněji popsány v nápovědě, kde se můžete dozvědět některé další údaje o tomto programu.

Při spuštění programu vám vždy bude nabídnuto okno s možností výběru jednotlivých subjektů, při prvním spuštění bude obsahovat pouze prázdný "_SLOZKA1". Pod oknem pro výběr se objeví i základní okno s menu, ale nebude přístupné, dokud nevyberete jeden ze subjektů. Výběr provedete dvojklikem myši na požadovaném subjektu nebo najetím modře prosvětleným ukazatelem na subjekt a stiskem tl. Enter nebo kliknutím na tlačítko vybrat.

Po prvním spuštění programu a později také pokaždé, když vytvoříte další nový subjekt, je třeba nejprve vyplnit parametry programu. Ty parametry obsahují jméno firmy a další firemní údaje a jiné volitelné možnosti, ovlivňující chování programu. Případné další změny v parametrech můžete provést kdykoliv později z menu, příkazem "Změna parametrů".

Program pro vyúčtování silniční daně se skládá ze dvou základních částí.

1) tlačítko "Přiznání k dani silniční" - do 2. oddílu doplníte všechna vozidla, kterých se přiznání za uvedený rok týká a uvedete údaje o tom, od kdy vozidlo provozujete a které měsíce roku bylo v provozu a doplníte další případné údaje.
Po doplnění všech vozidel a údajů můžete formulář silniční daně buď vytisknout a odevzdat nebo vytvoříte soubor XML (tlačítkem na poslední záložce "Doplnění") a odešlete jej na 'Daňový portál' Finanční správy a pokud se Vás netýkají pravidelné zálohy, je to vše.

2) tlačítko "Platby aktuálních záloh" - jestliže se vás ale pravidelné platby záloh týkají, můžete využít tuto část programu. Poté, co máte dokončené přiznání k dani a již do něj (pravděpodobně) nebudete zasahovat, klikněte na tlačítko plateb aktuálních záloh.
Zde jsou záložky s údaji o poplatníkovi a údaji o čtvrtletních zálohách a dále také čtyři záložky jednotlivých plateb, s údaji 2. oddílu (údaje o vozidlech). Po kliknutí na tlačítko pravidelných plateb se objeví okno s výběrem vašich dokončených přiznání k silniční dani, ze kterých vyberete. Z vybraného přiznání se načtou údaje o poplatníkovi pro zálohy a otevře se okno plateb záloh. Zaškrtnete políčko o první záloze a potom kliknete na tlačítko "Načíst údaje o vozidlech", které provede načtení všech vozidel uvedených ve 2. oddílu přiznání k dani za loňský rok. Na záložce o zálohách se zobrazí informace, že údaje pro 1. čtvrtletní zálohu byly načteny a částka zálohy za toto čtvrtletí a také se zpřístupní záložka 1. čtvrtletí, kde si můžete prohlédnout přenesená vozidla. A hlavně zde budete přidávat případné další vozidlo ve stavu v průběhu aktuálního roku. Údaje pro 2. čtvrtletí pak načítají ze čtvrtletí prvního a do 2. oddílu k vozidlům načteným z 1. čtvrtletí doplníte případné další nové vozidlo. A pak dále - 3. čtvrtletí se načítá ze čtvrtletí druhého a nakonec 4. čtvrtletí se načítá ze čtvrtletí třetího.

Začíná se tedy přiznáním k dani za předchozí rok a z tohoto přiznání se potom teprve naplňují zálohy. Je to proto, že částky čtvrtletních záloh placené v aktuálním roce se odvíjejí od přiznané daně za předchozí rok. A proto se i v programu údaje pro zálohu na 1. čtvrtletí načítají právě z přiznání za předchozí rok. A proto taky v programu určeném na každý konkrétní rok je pohromadě přiznání k dani za rok předchozí a k němu platby záloh na jednotlivá čtvrtletí, placené v aktuálním roce. Po nainstalování nového programu na další rok se tyto zálohy (vytvářené v aktuálním programu a placené v aktuálním roce) přenesou při "Natažení dat z předchozí verze" do toho nového programu pro nové přiznání daně a při vytváření nového přiznání si program potom do 2. oddílu přiznání načte a doplní ty jednotlivé čtvrtletní údaje o vozidlech z jednotlivých čtvrtletních záloh.Jestliže budeme mít vaši e-mailovou adresu, budete o aktualizaci nebo úpravě programu vyrozuměni a součástí této zprávy bude i webová adresa, odkud je možné aktualizaci stáhnout a také popis provedených úprav. Stažení aktualizace pak provedete kliknutím na odkazu s adresou ve zprávě.Silniční daň, podání za rok 2021
Tato verze programu je určena pro zpracování formulářů přiznání k dani silniční za rok 2021.

Údaj o verzi vašeho programu najdete v jeho menu, zvolte: "Nástroje" a potom vyberte "o Aplikaci".
Údaj o posledním upgrade programu najdete v jeho menu: "Nástroje" a potom vyberte "poslední upgrade - Info".

Tato verze zatím nemá aktualizaci.

Na ceník (na program "DaSi")