DapF

Program pro výpočet daňového přiznání fyzických osob

Program DapF slouží k výpočtu daně z příjmu fyzických osob a k vyplnění daňového přiznání a následnému tisku formulářů daňového přiznání.

Minimální konfigurace počítače: Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows 95 a vyšším. POZOR! Čím vyšší verze Windows, tím více operační paměti vyžadují. Více na minimální konfigurace a operační paměť .
Některé operace při vyplňování přiznání trvají déle, zvláště pak na slabších počítačích. To potom programu trvá nejdéle vytvoření záložky při jejím aktivování. Zároveň se ale při vytváření záložky přepočítávají a také i ukládají částky v jednotlivých řádcích a hotové výpočty, takže program je zároveň bezpečnější a stabilnější a lépe pak využívá systémové prostředky počítače.

Tisk do souborů: Pro více informací klikněte na tisk do souborů . Pro návrat sem potom použijte klávesu "backspace" nebo myš a tlačítko "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní ovládání programu a práce s programem jsou stejné, jako u ostatních našich programů. Kliknutím na odkaz se přesunete na stránku, která popisuje všechny objekty programu a způsob práce s nimi. Zpět se dostanete klávesou "backspace" nebo současným stiskem kláves "levý Alt + šipka doleva".Přestože program výslednou daň počítá sám, před vyplňováním doporučuji přečíst si "POKYNY" k vyplnění přiznání k dani!

Program je možné použít pro libovolný počet firem a v je možné i rozdělení firem do samostatných složek.

Až do verze pro přiznání za rok 2003 všechny vyplněné údaje zůstávaly v databázi a převáděly se dále i do dalších roků, ale tato databáze časem narostla natolik, že pro 2004 už musela být oddělena od předchozích let. Pro převedení dat z vašich starších přiznání je určen příkaz "Natažení dat z předchozí verze" v menu programu. Je jedno, zda předchozí verze vašeho programu Dap byla určena pro DOS nebo pro Windows a pokud je databáze nepoškozená, program ji převede do nové verze programu pro přiznání za další rok. Od verze 2004 se tedy při převádění dat ze starší verze údaje už nenatahují do nové, aktuální databáze, ale pouze se starší databáze přikopíruje do nového adresáře a teprve odtud se pak při načítání obecných údajů z předchozích přiznání natahují do nového přiznání.

Každý DapF pro každý rok je v samostatném adresáři (třeba DapF09), předchozí rok (...08, ...07, ...06) zůstává nezměněn včetně všech dat a lze jej dále používat třeba pro dodatečná přiznání nebo pro zpětnou kontrolu. Číslo za názvem (09, předtím 08 atd.) určuje rok, pro který je program určen a každý rok se mění. Je to rok, není to číslo verze!
Toto dvojčíslí je ale u daňových programů a vyúčtování pokaždé o rok nižší, protože v roce 2012 budete vyplňovat přiznání nebo vyúčtování za rok 2011 a proto také programy pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a také vyúčtování silniční daně a daně ze závislé činnosti, určené třeba pro rok 2012 budou mít koncovku 11. Je to daň za předchozí rok.


KAŽDÝ ROK ZÁLOHUJTE SAMOSTATNĚ
A ODPOVÍDAJÍCÍM PROGRAMEM!
Pokud přestanete používat verzi pro určitý rok, proveďte zálohu dat a uschovejte ji.


Instalace programu: spustíte instalační soubor ([název programu]Setup.exe) a dále postupujete podle pokynů instalátoru.

Nejprve vám bude nabídnut adresář, do kterého se bude celý program instalovat a po potvrzení cílového adresáře programu budete dotázáni ještě na název programové skupiny, která se vytvoří pod tlačítkem "Start" v podskupině "Programy". Název programové skupiny odpovídá názvu programu. Potvrďte i programovou skupinu a tlačítkem instalovat spustíte samotnou instalaci, během níž se vytvoří nový adresář se všemi potřebnými soubory a knihovnami a do skupin tlačítka start a na plochu obrazovky se přidají nové ikony pro spouštění programu.

Pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci a užívají program FISP, umožňuje program DapF propojení těchto programů a automatické naplnění všech údajů, které lze z účetnictví získat.

Jestliže budeme mít vaši e-mailovou adresu, budete o aktualizaci nebo úpravě programu vyrozuměni a součástí této zprávy bude i webová adresa, odkud je možné aktualizaci stáhnout a také popis provedených úprav. Stažení aktualizace pak provedete kliknutím na odkazu s adresou ve zprávě.DapF, podání za rok 2018
Tato verze programu je určena pro zpracování formulářů přiznání k dani z příjmů fyzických osob a formulářů přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a o příjmech a výdajích OSVČ pro správu sociálního zabezpečení za rok 2018.

Údaj o verzi vašeho programu najdete v jeho menu, zvolte: "Nástroje" a potom vyberte "o Aplikaci".
Údaj o posledním upgrade programu najdete v jeho menu: "Nástroje" a potom vyberte "poslední upgrade - Info".

Poslední aktualizace této verze je update na 2018.01
Úpravy v aktualizované verzi:
    2018.01
  • Doplněna databáze pro výběr FÚ při vytváření XML. Přidána "Praha - východ". Ona sice jako FÚ byla zrušena a místo ní je FÚ Brandýs, ale zůstala mu nadřazena a kdo neví, že má hledat FÚ Brandýs, tak hledá Prahu východ jako dříve.
  • V tabulce číslo 2. v 5. oddílu zůstal informační text (červeně), že "Máte zaškrtnuté výdaje procentem z příjmů - nelze uplatnit slevu na děti!". Výpočet byl proveden správně, ale zobrazoval se na záložce tento text. A totéž se týkalo slevy na manželku!
  • Oprava výpočtu přílohy č. 2 - úprava zaokrouhlení řádku 202. V programu vypadal jako zaokrouhlený a ukazoval celou částku, ale ve skutečnosti nebyl a někdy tak na ř. 203 mohla vyjít částka o korunu jinak!
  • Úprava přílohy č. 2 - záložka (§ 10 zákona). Jestliže jako druh příjmů uvádíte "B - prodej nemovitosti", musíte uvést číslo rozhodnutí katastrálního úřadu!


Na ceník (na program DapF)