Profil firmy sySOft

Počátek firmy sySOft se datuje dnem 18.4.1990, kdy její zakladatel, RNDr. Petr Husták, získal od Obvodního úřadu v Praze 8 živnostenský list (tehdy ještě "Povolení k poskytování služeb") k poradenské činnosti a tvorbě programů pro osobní počítače.

Hlavní činností byl zpočátku vývoj softwarového vybavení pro počítače kompatibilní s IBM PC XT a AT ve vývojovém prostředí FoxBASE+. Od jednoduchého účetnictví FISP (FInance Soukromého Podnikatele) se nabídka postupně rozšiřovala o další programy pro mzdové a podvojné účetnictví přes velkoobchodní sklad a prodejní systémy včetně zpracování čarového kódu až po programy pro recepce malých hotelů a gastronomické provozy. Dále se firma v letech 1993 až 1997 zabývala i vývojem programového vybavení pro soukromé lékařské ordinace, nicméně pro omezenost trhu a nízkou ekonomickou efektivitu další vývoj těchto programů ukončila.

Co se týká vývojového prostředí, v roce 1993 přešla na databázový systém Clipper 5.01 pro DOS. Po několika pokusech rozšířit platformu i na operační systém Windows (PowerBuilder, CA Visual Objects, Visual Dbase) bylo nalezeno prostředí pro plynulý přechod od DOSovských aplikací na 32bitový systém Windows a sice Xbase++ od firmy Alaska software. První aplikace v novém systému byla vytvořena v roce 2000.

Zpočátku spočívala činnost firmy výhradně v tvorbě SW, ale časem - aby bylo možné uspokojit požadavky zákazníků na komplexní služby - se činnost rozšířila i na dodávky HW.